Start tweede editie Klassenpost “Wie schrijft die blijft”

Pen

Unieke onderlinge correspondentie voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs!

Klassenpost is een boeiende en leerzame schrijfcampagne speciaal voor het Nederlands taalonderwijs. De volgende editie van deze grootste onderlinge correspondentie voor leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs start weer in november van het komende schooljaar 2017/2018. Klassenpost brengt opnieuw al het goede van met de hand schrijven samen tijdens een unieke aanvullende lesactiviteit.

In het nieuwe schooljaar pakken leerlingen overal weer de pen op om elkaar een echte met de hand geschreven brief toe te sturen. De schrijfcampagne is exclusief bedoeld voor de groepen vijf tot en met acht van het basisonderwijs en de onderbouw leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen zijn meer dan enthousiast bezig met deze realistische schrijfopdracht die ook nog eens echt wordt verstuurd aan een medeleerling op een andere school. De kinderen worden individueel met elkaar verbonden op basis van school, leerjaar, lesniveau en opleiding.

De schrijfcampagne combineert op een functionele manier een echte met de hand geschreven brief (taalvaardigheid) met een spannende sociale onderlinge interactie (burgerschap). Leerlingen ontvangen per klas van verschillende deelnemende scholen uit alle hoeken van het land een met de hand geschreven brief retour, waardoor er ook een aantrekkelijk topografisch aspect ontstaat.

Klassenpost is leerzaam, leuk en boeiend tegelijk! Kijk voor meer informatie op: www.klassenpost.nl

 

 

Adres:


Telefoon:

Website:

Onderdeel van:

Complete schoolprofiel: